news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : อาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นัดนักศึกษาปรึกษา project แก้ปัญหา ลดต้นทุน ให้บริษัทต่างๆ โดยมี อ วันพิชิต ดูภาพรวมของ project อ ภาณุพงษ์ แนะนำ software

10 พ.ค. 2560

  • มาช่วยแก้ปัญหา เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้นำทักษะไปแก้ปัญหาเมื่ออกสหกิจหรือทำงานต่อไป