news

ประชาสัมพันธ์

SPUKK : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560

12 ม.ค. 2560

    SPUKK :โดยสำนักงานบริการการศึกษา เป็นเจ้าภาพ ในเช้าวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 12 ม.ค. 2560